Program Społeczny „Inteligentna Szkoła” realizuje Strategię Lizbońską uchwaloną w 2000 roku przez Radę Europejską. Jest to wolne partnerstwo szkół i jednostek badawczych bez zobowiązań prawnych. “Inteligentna Szkoła” jest częścią krajowego projektu Inteligentna Polska realizowanego w praktyce przy współpracy z Centrum Badawczym Państwowej Akademii Nauk KEZO.

INTELIGENTNA SZKOŁA

PIS to realizacja Strategii Lizbońskiej uchwalonej w 2000 roku przez Radę Europejską.

Zdaniem prof. Michała Kleibera, Prezesa Polskiej Akademii Nauk, Polska ma szansę stać się państwem innowacyjnym, pomimo że Polacy tworzą bariery ograniczające innowacyjne projekty. Wśród wymienianych przez profesora Kleibera warunków najważniejszym jest tworzenie kultury innowacyjności. Miarą innowacyjności państwa jest m.in.  liczba uzyskanych patentów. Są one kluczem do rozwoju gospodarki opartej na nowoczesnych technologiach. Własne technologie pozwalają rozwijać konkurencyjny przemysł i czerpać zyski z umów licencyjnych. Dane Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) potwierdzają, że z naszego kraju pochodzi zaledwie 199 patentów, czyli 0,12% dorobku światowego.

Nie da się zbudować kultury innowacyjności, o której mówił prof. Kleiber bez rozwijania kreatywności dzieci i młodzieży, bez wyszukiwania i wspierania uczniów wybitnie uzdolnionych. A zwłaszcza bez zmiany modelu szkoły i metod nauczania w niej stosowanych.

PIS to model szkoły, która jest przestrzenią do nieskrępowanego eksperymentowania. Uczeń dociera do rozwiązań samodzielnie, przyswaja wiedzę, zdobywa umiejętności, styka się z różnymi sytuacjami problemowymi stawianymi przez nauczyciela, który rozbudza jego ciekawość. Nauczyciel pełni jedynie rolę moderatora. (Newsweek, wrzesień 2011) Kreatywność powinna stać się najważniejszym celem nauczania w szkołach i na uczelniach. Program odpowiada na wyzwania społeczno-ekonomiczne, które rozwijają w uczniach te umiejętności, które pomagają odnaleźć się we współczesnym i dynamicznie zmieniającym się świecie. Jest to możliwe dzięki odpowiednim programom dydaktycznym, ale także wykorzystywaniu najnowszych technologii w procesie nauczania i uczenia się, co pozwala w pełni wykorzystać potencjał uczniów dla których urządzenia mobilne to środowisko naturalne.

INTELIGENTNA SZKOŁA
INTELIGENTNA SZKOŁA

Usługa Office 365 Education jest optymalnym rozwiązaniem dla instytucji edukacyjnych i gwarancją na wzrost poziomu innowacyjności w szkole. Dla przykładu, Yammer to wewnętrzny portal społecznościowy, za pomocą którego można komunikować wszelkie szkolne aktualności, a nauczyciele i uczniowie mogą je na bieżąco komentować. Notes zajęć OneNote pozwala z kolei, nie tylko tworzyć notatki i dzielić się nimi z koleżankami i kolegami, ale też wykonywać zadania w grupach. Dzięki aplikacji Office Forms nauczyciele tworzą ankiety, quizy i kwestionariusze, których wyniki można sprawdzać na bieżąco, jeszcze w czasie lekcji. Szkoły, które decydują się na to, aby postawić pierwszy krok w „chmurach” i przenieść model współpracy pomiędzy nauczycielami i uczniami do chmury, mogą aplikować do programu „Szkoła w Chmurze Microsoft”.

INTELIGENTNA SZKOŁA
INTELIGENTNA SZKOŁA

Projekt Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”, w ramach rządowego programu Internet dla szkół” zakłada podnoszenie kompetencji cyfrowych dzieci w wieku wczesnoszkolnym, szczególnie na tych obszarach, w których wcześniej dostęp do Internetu z różnych przyczyn był utrudniony. Anna Streżyńska zapowiedziała, że Ministerstwo chce, by do września 2018 roku wszystkie polskie szkoły mogły otrzymać dostęp do szerokopasmowego Internetu. Naszym celem jest zapewnienie 100-procentowego Internetu w 100 procentach szkół w Polsce, czyli takiego Internetu, który odpowiada na pełne zapotrzebowanie dla każdej ze szkół. Takie szkoły jak w Podgórze potrzebują oczywiście słabszego łącza niż szkoły, gdzie uczy się 1000 dzieci. Tam potrzebny jest światłowód, ale w szkole w Podgórze znakomicie sprawdza łącze satelitarne.” – powiedziała minister cyfryzacji Chcemy, by wszystkie szkoły, które mają ograniczony dostęp do internetu, a jest ich w Polsce blisko 17 tys., w 2017 roku korzystały z szybkich łącz. Ich budowa ma kosztować około 300 mln zł” – powiedziała Anna Streżyńska.

Platforma INSPIRIA jest multimedialnym produktem przeznaczonym do nauczania szkolnego i pozaszkolnego.  Warstwa elektroniczna platformy INSPIRIA została zaprojektowana modułowo. Każdy z elektronicznych modułów ma inną funkcjonalność. Jednak w działając łącznie pokrywają prawie 90% obszaru edukacji. Niektóre moduły są  wyspecjalizowane jak c-nuty, inne obejmują szeroki zakres funkcjonalności jak c-dziennik. Wszystkie moduły mają zapewnioną komunikację on-line użytkownik-użytkownik bez Internetu w trakcie procesu nauczania.  Komunikacja może być realizowana na różnych płaszczyznach: nauczyciel-uczeń oraz uczeń-uczeń.

  • INTELIGENTNA SZKOŁA
  • INTELIGENTNA SZKOŁA
  • INTELIGENTNA SZKOŁA

E-LEKCJA

Interaktywna Lekcja

E-SPRAWDZIAN

Cyfrowy sprawdzian

E-DZIENNIK

Elektroniczny dziennik

C-NUTY

Cyfrowy Edytor Nut

Nastąpił kolejny etap w rewolucji cyfrowej. Komputer nauczył się „odczytywania” pisma ręcznego z kartki i jego zamiany na cyfrowe. Najnowsze badania psychologiczne potwierdzają  wielkie znaczenie dla rozwoju mózgu dzieci stosowanie przez nie ręcznego pisma. W oferowanej formie edukacji, klawiatura nie istnieje, gdyż INSPIRIA  bazuje na cyfrowej technologii pióro&papier. Nauczanie odbywa się za pomocą wysoko wyspecjalizowanego urządzenia ICT – komputera w postaci długopisu cyfrowego. Podczas używania, długopis sczytuje do postaci elektronicznej pozostawiony na papierze ślad atramentowy.  Aplikacja przetwarza otrzymane  cyfrowe informacje wg planowanej funkcjonalności.

PARTNERZY

Cortland od ponad 20 lat pomaga uczniom, nauczycielom oraz szkołom, uczelniom wyższym i innym placówkom oświatowym podnieść jakość nauczania i uczenia się.

OPPE.PL – jednostka technologiczno-badawcza. Specjalizuje się w obiektowym projektowaniu platform elektronicznych. Obszarem działalności firmy jest optymalizacja uciążliwych i czasochłonnych czynności w organizacji pracy na łatwe i efektywne procedury z wykorzystaniem internetu, aplikacji oraz urządzeń peryferyjnych, np. czytników, skanerów itp.