Centrum Badawcze PAN KEZO, Instytut Maszyn Przepływowych PAN
oraz Stowarzyszenie “Świat Człowieka” w ramach realizacji 
Polskiego Programu Elektryfikacji Motoryzacji

mają zaszczyt zaprosić Państwa na konferencję 

Standaryzacja Polskiego Inteligentnego Miasta

14 grudnia 2017 roku o godz. 10:00

do  Centrum Badawczego Polskiej Akademii Nauk KEZO Konwersja Energii i Źródła Odnawialne 
przy ul. Akademijnej 27; 05-110 w Jabłonnie koło Warszawy

Konferencja jest dedykowana włodarzom miast, zaprezentuje warunki i metodologię wdrażania Standardów Polskiego Inteligentnego Miasta.

Standardy Polskiego Inteligentnego Miasta to unikalny w skali światowej program systemowego upowszechnienia wdrożeń z zakresu Smart City na bazie cyfrowej, publicznej platformy interaktywnej komunikacji społecznej.

Program Polskie Inteligentne Miasto to praktyczna realizacja wizji Smart City i jego wpływu na podniesienie jakości życia mieszkańców oraz pobudzenie ich aktywności gospodarczej i społecznej.

Zastosowanie Standardów Polskiego Inteligentnego Miasta to możliwość integrowania obecnych
i przyszłych rozwiązań oraz ich ciągły rozwój i monitoring z wykorzystaniem potencjału naukowego Polskiej Akademii Nauk oraz środowiska akademickiego.

Patronat medialny

Sponsorzy

Konferencja w PAN KEZO