PPEM
PPEM

CELE PROJEKTU – POMÓŻMY MIASTOM ODDYCHAĆ

Głównym celem programu jest uruchomienie projektów partnerskich pomiędzy przedstawicielami przemysłu, samorządów, organizacji samorządowych i światem nauki reprezentowanym przez Centrum Badawcze PAN KEZO oraz związanych z Centrum jednostek badawczych. Projekty wspierać mają rozwój szeroko rozumianej elektro – mobilności w powiązaniu z aspektami technicznymi i organizacyjnymi funkcjonowania w lokalnych systemach energetycznych. Promowany będzie rozwój flot pojazdów z napędem elektrycznym, infrastruktury ładowania oraz technologii wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych lub niskoemisyjnych. Monitorowane i analizowane będą aspekty środowiskowe i społeczne związane z funkcjonowaniem pojazdów z napędem elektrycznym w Polsce.  W celu realizacji proponowanych projektów planuje się wykorzystać środki własne partnerów oraz pozyskiwać środki krajowe i europejskie np. w ramach Programu Horyzont 2020 czy też Interreg Baltic Sea Region.

Więcej na ppem.pl

STAN RYNKU

Nie ulega wątpliwości, iż samochody elektryczne stanowią przyszłość motoryzacji. Zdecydowanie bardziej ekologiczną niż wszelkie działania nad poprawą jej obecnego, spalinowego, stanu. Proces zastępowania samochodów o tradycyjnym napędzie przez elektryczny, mimo rozbudzonych oczekiwań przebiega wolno. Szczególnie w naszym kraju. Uwidacznia to żenująco niska liczba zarejestrowanych tego typu  samochodów w roku 2016– ledwie 450!

 Wdrożenie opisanego poniżej programu ma szansę w szybkim czasie przełamać te bariery. Zakłada on praktyczne wykorzystanie ekonomicznych zalet użytkowania samochodów elektrycznych przede wszystkim przez przedsiębiorców, szczególnie z sektora MSP. Jest to grupa o naturalnej skłonności do szybkiego wdrażania innowacji.  Jak dotychczas „rozwój” tego rynku opierał się na ekologicznych entuzjastach, publicystyce i wyczekiwaniu na wsparcie rządowe (najlepiej w postaci dotacji). Program „gniazdowy” ma na celu sytuację tą zmienić.

PPEM

Modelowa korporacja elektrycznych samochodów –ELECTRIC TAXI

Partnerem Programu jest modelowe przedsiębiorstwo ELECTRIC TAXI działające w oparciu o ofertę samochodową NISSAN i BMW wraz z siecią stacji ładowania na terenie Warszawy wraz z systemem zarządzania siecią TAXI z udziałem aplikacji rezerwacji stanowisk ładowania NEST ENERGY PARTNERS SYSTEM. 

Electric Taxi współpracować będzie z Cechem Rzemiosł Motoryzacyjnych i Izbą Rzemiosła w rozbudowie stacji szybkiego ładowania w oparciu o członków Cechu (Electric Taxi zabezpiecza nieodpłatnie urządzenia ładujące) i floty elektrycznych samochodów pracujących w ramach sieci TAXI, finansowanej poprzez produkty w postaci lasingu i wynajmu długoterminowego.

 

  • PPEM
  • PPEM

Upowszechnianie samochodu elektrycznego ma stanowić istotny czynnik walki o „oczyszczanie” powietrza i walki ze smogiem na terenie aglomeracji Warszawskiej oraz stanowić model do przeniesienia tych doświadczeń dla innych polskich samorządów miejskich Nie ma lepszego sposobu na rozpowszechnianie wiedzy o samochodach elektrycznych niż taksówka. Profesjonalne przeszkolenie kierowców w ramach projektu „Kierowca- Promotor-Sprzedawca” pozwoli stworzyć system promocji bezpośredniej samochodu elektrycznego i idei elektryfikacji motoryzacji.

Kierowcy elektrycznych taksówek zapoznawać będą tysiące ludzi dziennie z zaletami auta elektrycznego: jego ekonomicznością i ekologicznością (brak emisji spalin), a tym samym wagą dla poprawy stanu powietrza w warunkach miejskich.

Więcej na electric-taxi.pl

PARTNERZY

PPEM
PPEM
PPEM
PPEM
PPEM
PPEM
PPEM