SAFE TRAVEL

Dokładamy się do TWOJEGO bezpieczeństwa.

Ogólnopolska Akcja 2017/2018 – „Safe Travel” upowszechniająca Inteligentny System Ratunkowy  – zwiększający bezpieczeństwo uczestników wycieczek oraz dojazdów dzieci do szkół, kierowany dla placówek edukacyjnych i firm transportowych. 

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej – Departament Informacji      i Promocji 26.09.17 r. Warszawa

„Mamy nadzieję, że Państwa inicjatywa …przyczyni sie do poprawy bezpieczeństwa uczniów podczas wycieczek szkolnych, …jednocześnie zachęcamy Państwa do zbierania opinii i uwag na temat programu”

– Piotr Gajewski

Dyrektor Departamentu Informacji i Promocji

SAFE TRAVEL
SAFE TRAVEL

Komiksy "Safe Travel"

  • SAFE TRAVEL
  • SAFE TRAVEL
  • SAFE TRAVEL
  • SAFE TRAVEL

Film animowany o "Safe Travel"

Safe Travel

Poznaj możliwości Safe Travel - jednego z naszych wiodących programów.Animacja: Łukasz Piątkowskiwww.humanworld.pl

Opublikowany przez Human World Poniedziałek, 30 października 2017
SAFE TRAVEL

PANEL

UCZESTNIKA

Zaalarmowanie o zbyt dalekim oddaleniu się od grupy w trakcie grupowego zwiedzania z jednoczesnym wyświetleniem trasy dojścia do kierownika/opiekuna wycieczki lub autokaru

W razie zagubienia się w czasie wolnym – automatyzacja wyznaczenia trasy do autobusu lub opiekuna wycieczki czy innego uczestnika wycieczki

Przycisk 112 – kontakt w razie wypadku

Komunikacja z rodzicem, opiekunem i innymi uczestnikami wycieczki

Przycisk “S.O.S” – wysłanie osobom w odległości 250m        od potrzebującego wiadomości z prośbą o szybkie dołączenie       do niego (zły stan zdrowia, poczucie zagrożenia, brak pieniędzy)

Hot-Spot – internet do kontaktów z rodzicami

SAFE TRAVEL

PANEL

RODZICA

Możliwości komunikacji     poprzez czat z dzieckiem, kierownikiem wycieczki                   i dyrektorem szkoły

Dostęp do aktualnej lokalizacji wycieczki

Dostęp do bieżących informacji o podróży i szacunkowego      czasu przejazdu autokaru            do wyznaczonego celu

Automatyczną informację o szacunkowego czasie     opóźnienia, zakończenia wycieczki, powrotu

SAFE TRAVEL

PANEL

OPIEKUNA

Kontakt indywidualny/grupowy poprzez komunikator                        z uczestnikami wycieczki, rodzicami i dyrektorem szkoły

Automatyczne powiadomienie   o odłączeniu się od grupy konkretnej osoby z jednoczesnym wyznaczeniem drogi doprowadzającej do niej

Na żądanie automatyczne wyznaczenie trasy dojścia opiekuna do konkretnego uczestnika wycieczki jak                  i kierowcy autokaru

Wyznaczanie miejsca i czasu zbiórek – pinezek na mapie

Zautomatyzowana lista kontroli uczestników przed lub zaraz       po wyruszeniu w dalszą drogę

Automatyzacja przesłania określonych danych do odpowiednich służb                             w momencie nieszczęśliwego zdarzenia

Alarmy dla opiekuna o przekraczaniu prędkości               przez kierowcę

SAFE TRAVEL

PANEL

DYREKTORA

Podgląd on-line na żądanie         (obraz z kamer) sytuacji w autobusie

Grupowa lub indywidualna komunikacja z rodzicami, opiekunami wycieczki, uczestnikami, kierowcą                     i wyznaczonymi osobami                 z firmy transportowej

Automatyczne poinformowanie o wypadku autokaru, odnotowanego przez moduł wypadkowy zainstalowany w autokarze lub przez opiekuna wycieczki

Automatyczny podgląd z kamer w autokarze

Możliwość geolokalizacji dowolnego uczestnika wycieczki (kierowca, opiekunowie i dzieci)